X
GO

Αριστοτέλης Κούζης

Παναγιώτης Πουλίτσας

Παναγιώτης Μπρατσιώτης

Το «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ», μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Κοινωφελές, Φιλανθρωπικό και Επιστημονικό Ίδρυμα, αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που συστήθηκε μετά την από 20-3-1935 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του φιλανθρωπικού σωματείου «Χριστιανική Κοινωνική Ένωσις», Πρόεδρος του οποίου κατά τον χρόνο εκείνο ήταν ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΥΖΗΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Ακαδημαϊκός και επί έτη Υπουργός Πρόνοιας, και κύριους συμπαραστάτες στο σπουδαίο αυτό έργο του την σύζυγό του ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΖΗ, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑ  και τον Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Ακαδημαϊκό ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗ. Το έργο τους αυτό ενισχύθηκε από πλειάδα άλλων εκλεκτών και αειμνήστων συνεργατών τους που αποτελούσαν το σωματείο «Χριστιανική Κοινωνική Ένωση».

Με το από 24-6-1935 Πρ. Δ/μα εγκρίθηκε η σύσταση και το καταστατικό του Ιδρύματος, και κατά το έτος αυτό, τέθηκε ο θεμέλιος λίθος του, παλαιού σήμερον, κτιριακού συγκροτήματος του Ιδρύματος επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας.

Κατά τον χρόνο της συστάσεώς του το «Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο», αποτελούσε το πρώτο Αντικαρκινικό Ίδρυμα στον ελληνικό χώρο και ένα εκ των δεκατριών πρώτων Αντικαρκινικών Ιδρυμάτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ανέπτυξε δε έξοχη και ποικίλη κοινωνική δραστηριότητα στα πλαίσια του καταστατικού του σκοπού.

Το 1937, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το «Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο», σε χώρο που δωρήθηκε από το Δήμο Αθηναίων, με πρωτοβουλία του τότε Δημάρχου Κωνσταντίνου Κοτζιά, και βάσει σχεδίων που εκπόνησε δωρεάν ο Αρχιτέκτονας Β. Τσαγκρής, ολοκλήρωσε την ανοικοδόμηση του αρχικού κτιριακού συγκροτήματος του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας» επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, προς επιτέλεση μιας εκ των κατ' εξοχήν δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Το νοσοκομείο ήταν εφοδιασμένο με επιστημονικά εργαστήρια, χειρουργεία και ράδιο (αξίας την εποχή εκείνη 3.000.000 δρχ.), δωρεά των Αφών Παπαστράτου, το μοναδικό τότε μέσο ακτινοθεραπείας. Το νοσοκομείο αναπτύχθηκε ταχύτατα και ενισχύθηκε με τελειότατο επιστημονικό εξοπλισμό. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην ανάπτυξη της ογκολογικής έρευνας, την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του επιστημονικού προσωπικού, αλλά και φοιτητών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, και τη συνεργασία του με μεγάλα ογκολογικά ιδρύματα του εξωτερικού. Επιστέγασμα δε της προσπάθειας αυτής, η οποία αποτελεί και την διεθνή αναγνώριση της στάθμης του Ιδρύματος, ήταν η σύνδεσή του με το Memorial Sloan Kettering Cancer Center στη Νέα Υόρκη, η οποία περιελάμβανε την ανταλλαγή επιστημόνων και επιστημονικών πρωτοκόλλων. Σκοπός πάντοτε ήταν, και είναι, η παροχή αρίστου επιπέδου θεραπείας και ανακουφίσεως των πασχόντων από την νόσο του καρκίνου. Το Νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας», από της ιδρύσεώς του το έτος 1940 εστερείτο δικής του νομικής προσωπικότητας, και αποτελούσε απλή αυτοτελή υπηρεσία του «Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου». Με το Πρ. Δ/μα 152/1992, το Νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας», μαζί με το Κέντρο Ογκολογικής Έρευνας και Πειραματικής Χειρουργικής «Γ. Παπανικολάου», διαχωρίστηκαν από το «Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο», και το νοσοκομείο τούτο μετατράπηκε σε Ν.Π.Δ.Δ..

Το «Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο» παρεχώρησε στο νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου τη χρήση μόνον των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων της νοσοκομειακής μονάδας «Ο Άγιος Σάββας», για όσο χρόνο θα υφίσταται αυτό, με την εξαίρεση ορισμένων «ιστορικών χώρων», ενώ το Ίδρυμα διατήρησε την κυριότητα αυτών καθώς και της λοιπής ακίνητης και κινητής περιουσίας του. Εξακολουθεί δε να λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, κοινωφελούς – φιλανθρωπικού – επιστημονικού χαρακτήρα, συνεχίζοντας την από δεκαετιών προσπάθεια προς επιτέλεση του κατά το καταστατικό του επιδιωκομένου σκοπού της καταπολεμήσεως του καρκίνου και των νεοπλασμάτων με τα πλείονα μέσα που προβλέπονται από το καταστατικό του.

Κατά το έτος 2000, το «Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο» σε συνεργασία με την «Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία», ίδρυσαν το κοινωφελές Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ», για την προώθηση της έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης του καρκίνου. Το Ίδρυμα αυτό εδρεύει επί της οδού Βαλτετσίου αρ. 11 στην Αθήνα, σε ορόφους κτιρίου ιδιοκτησίας του «Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου», που έχουν παραχωρηθεί σε αυτό για τη στέγαση των γραφείων του και της σταθερής μονάδας του. Το Ίδρυμα πραγματοποιεί προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου για καρκίνο του μαστού και καρκίνο του τραχήλου της μήτρας στη σταθερή μονάδα του, όπου και η έδρα του, αλλά και σε όλη την ελληνική επικράτεια, με κινητές μονάδες, ακολουθώντας συγκεκριμένα πρωτόκολλα όπως έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμούς. Από το έτος 2000 μέχρι σήμερα, έχουν εξεταστεί στη σταθερή και τις κινητές μονάδες, εντελώς δωρεάν, πλέον των 300.000 γυναικών, η δε πλήρης χρηματοδότηση, για κάλυψη όλων των λειτουργικών δαπανών του Ιδρύματος, πραγματοποιείται από το «Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο», που είναι και ο μοναδικός χορηγός του.

Το «Ελληνικό Αντικαρκινικό έχει ιδρύσει και θέσει σε λειτουργία ερευνητικό κέντρο σε όροφο του κτιρίου επί της οδού Βαλτετσίου αρ. 11 και Ιπποκράτους στην Αθήνα, άρτια εξοπλισμένο με σύγχρονα αναλυτικά συστήματα, όπου, σε συνεργασία με νοσοκομειακά και πανεπιστημιακά ιδρύματα, υλοποιούνται ερευνητικά προγράμματα υψηλής ποιότητας και καινοτομίας, προωθώντας την εποικοδομητική διασύνδεση μεταξύ Ιατρικής και Βιολογίας για τη σύγχρονη διεπιστημονική προσέγγιση της μελέτης του καρκίνου.

Από τις 10-01-2019, με την υπ’ αριθ. 11133 απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, το Ερευνητικό Κέντρο προσφέρει υπηρεσίες Διαγνωστικού Κέντρου χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής. Είναι ένα πλήρως και σύγχρονα εξοπλισμένο Βιοπαθολογικό εργαστήριο στελεχωμένο από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο, από τον μήνα Μάιο 2021 εκτελεί πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας με HPV-DNA test για την μοριακή διάγνωση της HPV λοίμωξης με τη μέθοδο PCR (αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης- Polymerase Chain Reaction).

Το Ίδρυμα διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από Πανεπιστημιακούς Διδασκάλους, Ανωτάτους Δικαστές και άλλους διακεκριμένους επιστήμονες. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Ε.Α.Ι.» έως 27-12-2017 ήταν ο αείμνηστος Ευστάθιος Ι. Φραγκούλης, ε.τ. Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ο οποίος επί πολλές δεκαετίες διαδραμάτισε πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη και πραγματοποίηση του λαμπρού έργου του Ιδρύματος προς την ελληνική κοινωνία και απετέλεσε πρόσωπο αναφοράς για κάθε διενεργηθείσα δραστηριότητα. Συνεχιστής του έργου αυτού είναι ο νυν Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Βροντάκης, ε.τ. Αντιπρόεδρος Συμβουλίου Επικρατείας.

Το έργο του Ιδρύματος και η σημαντική προσφορά του εκτιμήθηκε από επιφανείς έλληνες πολίτες, διακεκριμένους παράγοντες του οικονομικού δυναμικού της χώρας, βιομηχάνους, καθηγητές ελληνικών και ξένων ιδρυμάτων, αλλά και απλό κόσμο οι οποίοι με δωρεές συνεισέφεραν και εξακολουθούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην επίτευξη του σκοπού του, ενισχύοντας τις ποικίλες δραστηριότητές του.

Το Ίδρυμα συνεχίζει αδιαλείπτως έως και σήμερα το από το 1935 επιτελούμενο, υψίστης σημασίας έργο του προς ωφέλεια των πασχόντων συνανθρώπων μας.

Ο έλεγχος της νομιμότητας των εσόδων – εξόδων κάθε διαχειριστικού έτους, και της εν γένει χρηστής οικονομικής διαχειρίσεως, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. και τροποποιήσεως άρθρου του καταστατικού του, γίνεται από δύο υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μετά από αίτηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του «Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου», ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια της οικονομικής του διαχειρίσεως.