X
GO

Επίσημη ιστοσελίδα νοσοκομείου "Ο Άγιος Σάββας" 

Το «Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο», από το έτος 1937 αποφάσισε την ίδρυση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας» και για το σκοπό αυτό ανηγέρθη ειδικό κτιριακό συγκρότημα επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στην Αθήνα.

Στις αρχές του 1940 λειτουργούσαν στο Ίδρυμα τέσσερα νοσηλευτικά τμήματα, πέντε εξωτερικά ιατρεία και τέσσερα επιστημονικά εργαστήρια. Κατά την επόμενη πενταετία με την αντίσταση της Ελλάδος εναντίον του άξονα, η κίνηση του ιδρύματος συγκεντρώθηκε στον αγώνα για την ύπαρξή του. Το 1945 το νοσοκομείο επαναλειτούργησε κανονικά, και προστέθηκαν τμηματικά νέες πτέρυγες και τμήματα στο αρχικό συγκρότημα, όπως η κεντρική πτέρυγα του ιδρύματος η οποία αφιερώθηκε στους «Αριστοτέλη και Ευγενία Κούζη» (1952), αργότερα ανοικοδομήθηκε η ΒΔ εξαόροφη πτέρυγα που περιλαμβάνει τα ακτινοθεραπευτικά τμήματα, εξωτερικά ιατρεία, - αφιερωμένα στην μνήμη Παναγιώτου Μπρατσιώτη. Εν συνεχεία, θεμελιώθηκε η ΒΑ πτέρυγα, και ιδρύθηκαν νέα εργαστήρια και το Κέντρο Ογκολογικής Ερεύνης και Πειραματικής Χειρουργικής «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (1978). Η διαμόρφωση νέων πτερύγων συνεχίστηκε και αργότερα και ανανεώθηκε πλήρως ο μηχανολογικός και ιατρικός εξοπλισμός του νοσοκομείου ώστε σήμερα να διαθέτει πρώτης γραμμής μηχανήματα και τεχνογνωσία.

Το «Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο» έρχεται πάντοτε αρωγό σε αυτήν την προσπάθεια αναβάθμισης του νοσοκομείου εν γένει, ώστε αυτό να αποτελεί σημείο αναφοράς για τους εξεταζομένους και νοσηλευομένους σε αυτό. Ως κύριος και χρήστης των κτιριακών και λοιπών μηχανικών εγκατάσεων του νοσοκομείου «Ο Άγιος Σάββας», το Ίδρυμα έχει βαρυνθεί με την κάλυψη των δαπανών ανακαινίσεως και βελτιώσεώς τους έχοντας δαπανήσει εξαιρετικά μεγάλα ποσά για την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού και για την κάλυψη δαπανών αναβαθμίσεως και βελτιώσεώς του. Κατά τα έτη 1993 και κυρίως το 1994 διατέθηκε το ποσό των 165.147.434 δραχμών για διασκευή ειδικού χώρου για την εγκατάσταση ενός γραμμικού επιταχυντή. Το νοσοκομείο έχει ενισχυθεί, ειδικότερα κατά τα έτη 1993 έως και 2017 με εξοπλισμό αξίας 6,850 εκατομμυρίων ευρώ. Να σημειωθεί ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου συμμετέχουν εκ της συστατικής του πράξεως, δύο μέλη του Δ.Σ. του «Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου», έτσι ώστε το Ίδρυμα είναι εκ των πραγμάτων ενήμερο για ό,τι αφορά τη διοίκηση και τις ανάγκες του τέκνου του Νοσοκομείου «Ο Άγιος Σάββας».

Οι παροχές του «ΕΑΙ» προς το νοσοκομείο παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω.

484.658,65 ευρώ

Έργα για εγκατάσταση γραμμικού επιταχυντού ΓΕΚ. 

310.648,57 ευρώ

- Μηχάνημα έγχρωμης υπερηχοτομογραφίας. 

- Ακτινολογικό μηχάνημα.

202.666,99 ευρώ

Μηχανήματα Αναισθησιολογικού τμήματος:

  • 3 monitors αναλυτές,
  • 3 monitors για αίθουσα ανάνηψης,
  • 1 αναλυτή αερίων αίματος
  • 1 συσκευή παρακολούθησης λειτουργίας της νευρομυϊκής σύναψης.
  • Εύκαμπτο ενδοσκόπιο για διασωλήνωση τραχείας PENTAX FI-IOP2.
50.200,00 ευρώ

- Εργαλεία μικροχειρουργικής για κέντρο Ογκολογικής Ερεύνης  "Γ. Παπανικολάου".

- Κατασκευή χειρουργικής τραπέζης με μεγενθυντικό φακό και λάμπα αλογόνου, για Κέντρο Ογκολογικής Ερεύνης  "Γ. Παπανικολάου".

- Άνθη για περιβάλλοντα χώρο.

447.520,28 ευρώ

- Άνθη για περιβάλλοντα χώρο.

- Όργανα (ομοιώματα) για εξάσκηση ειδικευομένων χειρουργών.

- Εις εκπλήρωση όρου κληρονομίας Καραμπετιάν, παραχώρηση:

  • ενός φορητού συστήματος χαρτογράφησης λεμφαδένων NAVIGATOR,
  • ενός φορητού ακτινολογικού μηχανήματος.

- Αγορά 400 στρωμάτων.

- Πληροφορικό πακέτο συστήματος μισθοδοσίας.

- Έγχρωμο υπερηχοτομογράφο AU Harmonic.

- Περίμετρο ηλεκτρονικού τύπου Humphrey για Οφθαλμολογικό και Νευροχειρουργικό Τμήμα.

- Εργασίες θωρακίσεως χώρου γραμμικού επιταχυντού.

- Κατασκευή μηχανοστασίου κλιματισμού.

- Επισκευή νεκροθαλάμου.

- Επισκευή αμφιθεάτρου.