X
GO

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Το «Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο», είναι το πρώτο Αντικαρκινικό Ίδρυμα στην χώρα μας. Έχει ιδρύσει και θέσει σε λειτουργία ερευνητικό κέντρο σε όροφο του κτιρίου επί της οδού Βαλτετσίου αριθ. 11 και Ιπποκράτους στην Αθήνα, στο οποίο εκτελούνται προγράμματα ερευνητικά σε σχέση με τον καρκίνο. Σκοπός του είναι η προώθηση της έρευνας, η διάγνωση και διαχείριση κακοήθων νεοπλασιών και η ανακάλυψη φαρμάκων για την θεραπεία και ανακούφιση των πασχόντων εκ της νόσου του καρκίνου.

Το Ίδρυμα, αρχικά, ήταν φορέας σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που εκτελέστηκαν υπό την διεύθυνση της Δρ. Ειρήνης Βολουδάκη - Μπαλτατζή στον εν λόγω ερευνητικό χώρο.

Το Ερευνητικό Κέντρο του «Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου» ιδρύθηκε και οργανώθηκε επίσημα το 2004 και έχει ως σκοπό την προώθηση της έρευνας του καρκίνου σύμφωνα με το όραμα και τις αρχές του «Ε.Α.Ι.». Δραστηριοποιείται στη μεταφραστική έρευνα του καρκίνου, με στόχο τη μελέτη των μηχανισμών της καρκινογένεσης, την αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση της νόσου, την ανακάλυψη νέων βιοδεικτών με διαγνωστική και προγνωστική αξία, και την ανίχνευση προβλεπτικών παραγόντων ανταπόκρισης και εμφάνισης νοσηρότητας στις θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, το Ερευνητικό Κέντρο σχεδιάζει και υλοποιεί υψηλής ποιότητας και καινοτομίας ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με νοσοκομειακά και πανεπιστημιακά ιδρύματα, προωθώντας την εποικοδομητική διασύνδεση μεταξύ Ιατρικής και Βιολογίας για τη σύγχρονη διεπιστημονική προσέγγιση της μελέτης του καρκίνου. Είναι άρτια εξοπλισμένο με σύγχρονα αναλυτικά συστήματα, επιτρέποντας τη διενέργεια μεγάλου εύρους δοκιμασιών ελέγχου με ακρίβεια και αξιοπιστία. Μεταξύ των υποδομών του περιλαμβάνεται και η δημιουργία τράπεζας βιολογικού υλικού, την οποία συστηματικά εμπλουτίζει και αξιοποιεί.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Από τις 10-01-2019 το Ερευνητικό Κέντρο, εκ παραλλήλου, προσφέρει υπηρεσίες Διαγνωστικού Κέντρου χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής. Η λειτουργία του εγκρίθηκε με την 11133 απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι ένα πλήρως και σύγχρονα εξοπλισμένο Βιοπαθολογικό εργαστήριο στελεχωμένο από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

To Διαγνωστικό Κέντρο του «Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου» δημιουργεί και εκτελεί από κοινού με το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου (screening) με σκοπό την πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και βέλτιστη αντιμετώπιση διαφόρων μορφών καρκίνου.

Οι δράσεις αυτές παρέχονται από το «Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο» ΔΩΡΕΑΝ και δεν επιβαρύνουν τον εξεταζόμενο σε κανένα στάδιο τους.

Προσυμπτωματικός έλεγχος του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Από το Μάιο του 2020 το Διαγνωστικό Κέντρο εκτελεί HPV-DNA test για τη μοριακή διάγνωση της HPV λοίμωξης. Ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) αποτελεί αιτιολογικό παράγοντα για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Η εξέταση, χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία, ανιχνεύει το DNA των υψηλού κινδύνου τύπων HPV, ώστε να προσδιορίσει αν η γυναίκα διατρέχει κίνδυνο εμφάνισης προκαρκινικών ή καρκινικών αλλοιώσεων. Γίνεται με τη μέθοδο Real-time PCR (αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου). Ταυτοποιεί ειδικά τους τύπους HPV16 και HPV18 ενώ ταυτόχρονα ανιχνεύει την παρουσία των υπόλοιπων 12 τύπων υψηλού κινδύνου HPV (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68).

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το Ερευνητικό Κέντρο συνεργάζεται με πληθώρα νοσοκομειακών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας για την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων αμοιβαίου επιστημονικού ενδιαφέροντας, ενισχύοντας τη διασύνδεση, την επικοινωνία και τη συνεργασία με άλλους φορείς για τη σύγχρονη διεπιστημονική προσέγγιση της μελέτης του καρκίνου.

 • Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
 • Α´ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Εργαστήριο Βιοχημείας του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Α´ Ακτινοθεραπευτική-Ογκολογική Κλινική του Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Άγιος Σάββας»
 • Β΄ Ακτινοθεραπευτική-Ογκολογική Κλινική του Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Άγιος Σάββας»
 • Γ΄ Χειρουργική Κλινική του Γ.Ν.Α. «Γεώργιος Γεννηματάς»
 • Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Γναθοχειρουργικό Τμήμα του Γ.Ν.Α. «Γεώργιος Γεννηματάς»
 • Α΄ Χειρουργική Κλινική του Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
 • Β΄ Παθολογική-Ογκολογική Κλινική του Γ.Ο.Ν.Κ «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
 • Β΄ Πνευμονολογική Κλινική του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»
 • Κλινική Μαστού του Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
 • Χειρουργική Κλινική του Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
 • «Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας»
 • Αιματολογική – Ογκολογική Μονάδα της Θεραπευτικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Γ.Ν.Α  «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
 • Κλινική Εντατικής Θεραπείας  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Γ.Ν.Α  « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το έργο του Ερευνητικού Κέντρου αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται μέσω δημοσιεύσεων πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών και ανασκοπήσεων σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, καθώς και με τη συμμετοχή του σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

 • Dimitris Tsakogiannis, Marios Nikolaidis, Flora Zagouri, Eleni Zografos, Christine Kottaridi, Zaharoula Kyriakopoulou, Lamprini Tzioga, Panayotis Markoulatos , Grigoris D Amoutzias, Garyfalia Bletsa. Mutation Profile of HPV16 L1 and L2 Genes in Different Geographic Areas. Viruses 2022 Dec 31;15(1):141. doi: 10.3390/v15010141.
 • Asimina Nikolakopoulou, Dimitris Tsakogiannis, Flora Zagouri, Eleni Zografos, Lamprini Tzioga, Grigorios Stratakos, Nikolaos Koulouris, Konstantinos Syrigos, Garyfalia Bletsa. Baseline Ang-2 Serum Levels as a Predictive Factor for Survival in NSCLC and SCLC. Life 2022 Dec 13;12(12):2092. doi: 10.3390/life12122092.
 • Anastasios Kyriazoglou, Anna-Maria Korakiti, Alkistis-Maria Papatheodoridi, Kleoniki Apostolidou, Afroditi Nonni, Eleni Zografos, Garyfalia Bletsa, Dimitris Tsakogiannis, Meletios-Athanasios Dimopoulos, Flora Zagouri. Chasing Hippos: Implications of YAP1 and TAZ Expression in Pregnancy-associated Breast Cancer Tumorigenesis. In Vivo 2022 Nov-Dec;36(6):2869-2874. doi: 10.21873/invivo.13027.
 • Balalis D, Tsakogiannis D, Kalogera E, Kokkali S, Tripodaki E, Ardavanis A, Manatakis D, Dimas D, Koufopoulos N, Fostira F, Korkolis D, Misitzis I, Vassos N, Spiliopoulou C, Vlachodimitropoulos D, Bletsa G, Arkadopoulos N. Serum Concentration of Selected Angiogenesis-Related Molecules Differs among Molecular Subtypes, Body Mass Index and Menopausal Status in Breast Cancer Patients. J Clin Med. 2022 Jul 14;11(14):4079. doi: 10.3390/jcm11144079
 • Andrikopoulou A, Chatzinikolaou S, Kyriopoulos I, Bletsa G, Kaparelou M, Liontos M, Dimopoulos MA, Zagouri F. The Mutational Landscape of Early-Onset Breast Cancer: A Next-Generation Sequencing Analysis. Front Oncol. 2022 Jan 21;11:797505. doi: 10.3389/fonc.2021.797505. eCollection 2021.
 • Zografos E, Andrikopoulou A, Papatheodoridi AM, Kaparelou M, Bletsa G, Liontos M, Dimopoulos MA, Zagouri F. Multi-Gene Mutation Profiling by Targeted Next-Generation Sequencing in Premenopausal Breast Cancer. Genes (Basel). 2022 Jul 29;13(8):1362. doi: 10.3390/genes13081362.
 • Bletsa G, Zagouri F, Amoutzias G.D, Nikolaidis M, Zografos E, Markoulatos P, Tsakogiannis D. Genetic variability of the HPV16 early genes and LCR. Present and future perspectives. Expert Rev Mol Med. 2021;23:e19. doi: 10.1017/erm.2021.18.
 • Tsakogiannis D, Nikolakopoulou A, Zagouri F, Stratakos G, Syrigos K, Zografos E, Koulouris N, Bletsa G. Update Overview of the Role of Angiopoietins in Lung Cancer. Medicina (Kaunas). 2021;57:1191. doi: 10.3390/medicina57111191.
 • Nikolaidis M, Tsakogiannis D, Bletsa G, Mossialos D, Kottaridi C, Iliopoulos I, Markoulatos P, Amoutzias G.D. HPV16-genotyper: A computational tool for risk-assessment, lineage genotyping and recombination detection in HPV16 sequences, based on a large-scale evolutionary analysis. Diversity 2021;13, 497.doi.org/10.3390/d13100497
 • Tsakogiannis D, Kalogera E, Zagouri F, Zografos E, Balalis D, Bletsa G. Determination of FABP4, RBP4 and the MMP-9/NGAL complex in the serum of women with breast cancer. Oncol Lett. 2021;21(2):85. doi: 10.3892/ol.2020.12346.
 • Nixon A.M, Provatopoulou X, Kalogera E, Zografos G.N, Gounaris A. Circulating thyroid cancer biomarkers: Current limitations and future prospects. Clin Endocrinol (Oxf). 2017;87:117-126. doi: 10.1111/cen.13369.
 • Georgiou GP, Provatopoulou X, Kalogera E, Siasos G, Menenakos E, Zografos GC, Gounaris A. Serum resistin is inversely related to breast cancer risk in premenopausal women. Breast. 2016; 29:163-169. doi: 10.1016/j.breast.2016.07.025.
 • Kalogera E, Pistos C, Provatopoulou X, Christophi CA, Zografos GC, Stefanidou M, Spiliopoulou C, Athanaselis S, Gounaris A. Bioanalytical LC-MS method for the quantification of plasma androgens and androgen glucuronides in breast cancer. J Chromatogr Sci. 2016; 54(4):583-592. doi: 10.1093/chromsci/bmv190.
 • Georgiadou D, Sergentanis TN, Sakellariou S, Vlachodimitropoulos D, Psaltopoulou T, Lazaris AC, Gounaris A, Zografos GC. Prognostic role of sex steroid receptors in pancreatic adenocarcinoma. Pathol Res Pract. 2016; 212(1):38-43. doi: 10.1016/j.prp.2015.11.007.
 • Provatopoulou X, Georgiou GP, Kalogera E, Kalles V, Matiatou MA, Papapanagiotou I, Sagkriotis A, Zografos GC, Gounaris A. Serum irisin levels are lower in patients with breast cancer: association with disease diagnosis and tumor characteristics. BMC Cancer. 2015; 15(1):898. doi: 10.1186/s12885-015-1898-1.
 • Georgiadou D, Sergentanis TN, Sakellariou S, Filippakis GM, Zagouri F, Psaltopoulou T, Lazaris AC, Patsouris E, Gounaris A, Zografos GC. Immunohistochemical expression of sex steroid hormone receptors, cell cycle regulators and angiogenesis factors in intraductal papillary mucinous neoplasms: an explorative study. Anticancer Res. 2015; 35(2):1049-1056.
 • Provatopoulou X, Georgiadou D, Sergentanis TN, Kalogera E, Spyridakis J, Gounaris A, Zografos GN. Interleukins as markers of inflammation in malignant and benign thyroid disease. Inflamm Res 2014; 63(8):667-674. doi: 10.1007/s00011-014-0739-z.
 • Kechagioglou P, Papi RM, Provatopoulou X, Kalogera E, Papadimitriou E, Grigoropoulos P, Nonni A, Zografos G, Kyriakidis DA, Gounaris A. Tumor suppressor PTEN in breast cancer: Heterozygosity, mutations and protein expression. Anticancer Research 2014; 34(3):1387-1400.
 • Kalogera E, Pistos C, Provatopoulou X, Athanaselis S, Spiliopoulou C, Gounaris A. Androgen glucuronides analysis by liquid chromatography tandem-mass spectrometry: could it raise new perspectives in the diagnostic field of hormone-dependent malignancies? J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci 2013;1;940:24-34. doi: 10.1016/j.jchromb.2013.09.022.
 • Kalles V, Zografos GC, Provatopoulou X, Koulocheri D, Gounaris A. The current status of positron emission mammography in breast cancer diagnosis. Breast Cancer 2013; 20(2):123-130. doi: 10.1007/s12282-012-0433-3.
 • Bletsa G, Zagouri F, Gounaris A, Chrysikos D, Theodoropoulos G, Lymperi M, Koulocheri D, Menenakos E, Zografos GC, Sergentanis TN. Beta-thalassemia major: does it confer particularities to the breast? Breast J 2013; 19(1):124-125.  doi: 10.1111/tbj.12066.
 • Piperis M, Provatopoulou X, Sagkriotis A, Kalogera E, Ampatzoglou E, Zografos GC, Athanasiou E, Gounaris A. Effect of Breast Cancer Adjuvant Therapies on Potential Biomarkers of Pulmonary Inflammation. Anticancer Research 2012; 32(11):4993-5002.
 • Kalles V, Zografos GC, Provatopoulou X, Kalogera E, Liakou P, Georgiou G, Sagkriotis A, Nonni A, Gounaris A. Circulating levels of Endothelin-1 (ET-1) and its precursor (Big ET-1) in breast cancer early diagnosis. Tumor Biol 2012; 33(4):1231-1236. doi: 10.1007/s13277-012-0371-x.
 • Provatopoulou X, Kalogera E, Sagkriotis A, Zagouri F, Nonni A, Zografos GC, Gounaris A. Soluble human leukocyte antigen-G expression in patients with ductal and lobular breast malignancy. Anticancer Research 2012; 32(3):1021-1026.
 • Zagouri F, Gounaris A, Liakou P, Chrysikos D, Flessas I, Bletsa G, Giannakopoulou G, Michalopoulos NV, Safioleas P, Zografos GC, Sergentanis TN. Vacuum-assisted breast biopsy: more cores, more hematomas? In Vivo 2011; 25(4):703-705.
 • Zagouri F, Sergentanis TN, Provatopoulou X, Kalogera E, Chrysikos D, Lymperi M, Papadimitriou CA, Zografos E, Bletsa G, Kalles VS, Zografos GC, Gounaris A. Serum levels of HSP90 in the continuum of breast ductal and lobular lesions. In Vivo 2011; 25(4):669-672.
 • Skarlatos I, Kyrgias G, Mosa E, Provatopoulou X, Spyrou M, Theodorou K, Lepouras A, Gounaris A, Koukourakis M. Electrochemotherapy in cancer patients: first clinical trial in Greece. In Vivo 2011; 25(2):265-274.
 • Zagouri F, Sergentanis TN, Kalogera E, Provatopoulou X, Chrysikos D, Zografos E, Bletsa G, Flessas I, Papadimitriou CA, Zografos GC, Gounaris A. Serum MMPs and TIMPs: May be predictors of breast carcinogenesis? Clin Chim Acta 2011; 412(7-8):537-540. doi: 10.1016/j.cca.2010.11.037.
 • Provatopoulou X, Gounaris A, Kalogera E, Zagouri F, Flessas I, Goussetis E, Nonni A, Papassotiriou I, Zografos GC. Circulating levels of matrix metalloproteinase-9 (MMP-9), neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) and their complex MMP-9/NGAL in breast cancer disease. BMC Cancer 2009; 9:390-396. doi: 10.1186/1471-2407-9-390.
 • Zografos GC, Zagouri F, Sergentanis TN, Koulocheri D, Flessas I, Provatopoulou X, Kalogera E, Michalopoulos NV, Bramis J, Gounaris A. Hematoma after vacuum-assisted breast biopsy: are interleukins predictors? Onkologie 2009; 32(7):395-397. doi: 10.1159/000219366.
 • Zografos GC, Zagouri F, Sergentanis TN, Giannakopoulou G, Provatopoulou X, Kalogera E, Papadimitriou C, Filippakis G, Sagkriotis A, Bramis J, Gounaris A. Excisional breast biopsy under local anesthesia: stress-related neuroendocrine, metabolic and immune reactions during the procedure. In Vivo 2009; 23(4):649-652.
 • Provatopoulou X, Athanasiou E, Gounaris A. Predictive markers of radiation pneumonitis. Anticancer Res 2008; 28(4C):2421-2432.
 • Zografos GC, Zagouri F, Sergentanis TN, Provatopoulou X, Kalogera E, Gounaris A. Cytokine dysregulation during vacuum-assisted breast biopsy: early phase of a complex phenomenon. Isr Med Assoc J 2008; 10(3):246.
 • Zografos GC, Zagouri F, Sergentanis TN, Gounaris A, Pararas N, Oikonomou V, Panopoulou E, Fotiadis C, Bramis J. Evaluation of pain experienced during breast ductal endoscopy. Surg Today 2008; 38(10):886-889. doi: 10.1007/s00595-007-3725-z.
 • Zagouri F, Sergentanis TN, Gounaris A, Koulocheri D, Nonni A, Domeyer P, Fotiadis C, Bramis J, Zografos GC. Pain in different methods of breast biopsy: emphasis on vacuum-assisted breast biopsy. Breast 2008; 17(1):71-75.
 • Zografos GC, Zagouri F, Sergentanis TN, Gounaris A, Panou M, Bramis J. Open breast biopsy under local anesthesia: a well-tolerated method. Pain Pract 2007; 7(3):288-289.
 • Zagouri F, Sergentanis TN, Nonni A, Koulocheri D, Domeyer P, Dardamanis D, Michalopoulos NV, Pararas N, Gounaris A, Zografos GC. Secondary breast lymphoma diagnosed by vacuum-assisted breast biopsy: a case report. J Med Case Reports 2007; 1(1):113.
 • Gounaris A, Zagouri F, Sergentanis TN, Provatopoulou X, Kalogera E, Zografos GC. Serum interleukin-1 in mastalgia. Pain Pract 2007; 7(4):372.
 • Gounaris A, Zagouri F, Sergentanis TN, Provatopoulou X, Kalogera E, Sagkriotis A, Bramis J, Zografos GC. Vacuum-assisted breast biopsy: insight into stress-induced endocrine events. In vivo 2007; 21(6):1081-1084.

 

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά

 • Πιπέρη Μ., Καλογερά Ε., Γούναρη Α. Πρόβλεψη πνευμονικής τοξικότητας ως επακόλουθο της ακτινοθεραπείας στον καρκίνο του μαστού: Ανασκόπηση των παραγόντων κινδύνου. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2011; 28 (6): 754-766. (Ανασκόπηση)
 • Σκαρλάτος Ι, Προβατοπούλου Ξ, Μόσα Ε, Καλογερά Ε, Λέπουρας Α, Κύργιας Γ, Γούναρη Α, Μπερούκας Κ. Ηλεκτροχημειοθεραπεία: Μία νέα θεραπευτική προσέγγιση για τον έλεγχο επιδερμικών και υποδόριων όγκων. Βήμα Κλινικής Ογκολογίας 2009; 8(3-4): 113-123.
 • Gounari A, Kalogera E, Economou G, Kokkalis G. Breast reconstruction following mastectomy: Techniques, indication, complications. Hel J Surgery 2007; 79(1): 29-37. (Ανασκόπηση)

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συμμετοχές σε Διεθνή Συνέδρια

 • Balalis D, Kokkali S, Koufopoulos N, Kalogera E, Provatopoulou X, Bletsa G, Misitzis I, Dimas D, Arkadopoulos N, Spiliopoulou C, Vlachodimitropoulos D. Serum concentration of selected molecules involved in angiogenesis in different breast cancer subtypes. 21st European Congress on Gynaecological Oncology, 02-05 November 2019, Athens, Greece.
 • Bletsa G, Kalogera E, Provatopoulou X, Nixon A. Increased serum Visfatin levels in benign and malignant thyroid diseases. 27th International Conference on Cancer Research and Oncology, 9-10 December 2018, Barcelona, Spain.
 • Georgiou G, Provatopoulou X, Kalogera E, Matiatou M, Michalopoulos N, Papapanagiotou I, Kalles V, Gounaris A, Zografos G. Adipokines in different histologic types of breast cancer patients. 11th European Breast Cancer Conference (EBCC-11), 21-23 March 2018, Barcelona, Spain
 • Provatopoulou Χ, Kalogera Ε, Soupos Ν, Karampelias Ν, Aravantinos G, Grigoropoulos P, Gounaris A. Differential expression of γKlotho in triple negative and Her2-overexpressing breast cancer. 15th St. Gallen International Breast Cancer Conference, 15-18 March 2017, Vienna, Austria.
 • Kalles V, Boutsikos G, Tsouknidas I, Papapanagiotou I, Konstantinou M, Tselos A, Georgiou G, Kalogera E, Xanthopoulou G, Ivros N, Pechlivanides G. Does the pre-treatment neutrophil/lymphocyte ratio and platelet/lymphocyte ratio correlate with clinicopathological characteristics in primary breast cancer patients? 10th European Breast Cancer Conference (EBCC), 9-11 March 2016, Amsterdam, The Netherlands.
 • Kalles V, Boutsikos G, Konstantinou M, Georgiou G, Papapanagiotou I, Giosdekos A, Kalogera E, Ivros N, Pechlivanides G. Preoperative neutrophil to lymphocyte ratio in primary breast cancer patients: correlation with clinicopathological characteristics. Milan Breast Cancer Conference, 23-26 June 2015, Milan, Italy.
 • Kalogera E, Pistos P, Provatopoulou X, Christophi C, Zografos G, Stefanidou M, Spiliopoulou C, Athanaselis S, Gounaris A. Assessing Dehydroepiandrosterone Sulphate (DHEAS) as a Biomarker of Differential Diagnosis in Breast Disease. 26th International Congress on Anti-Cancer Treatment (ICACT), 3-5 February 2015, Paris, France.
 • Kalogera E, Pistos P, Athanaselis S, Stefanidou M, Provatopoulou X, Grigoropoulos P, Spiliopoulou C, Gounaris A. Exploring the role of dehydroepiandrosterone (DHEAS) in the mammary gland by liquid chromatography-mass spectrometry.  9th International Conference of Anticancer Research, 6-10 October 2014, Sithonia, Greece.
 • Provatopoulou X, Georgiadou D, Kalogera E, Georgiou G, Sergentanis TN3, Zografos GN, Gounaris A. Cytokine profiles of benign and malignant thyroid disease. 9th International Conference of Anticancer Research, 6-10 October 2014, Sithonia, Greece.
 • Provatopoulou Χ, Georgiadou D, Kalogera E, Sergentanis TN, Zografos GN, Gounaris A. Serum levels of interleukins in benign and malignant thyroid disease. 2nd Annual Congress of the European Society for Translational Medicine & Global Network Conference on Translational Medicine (EUSTM-2014), 22-25 September 2014, Vienna, Austria.
 • Provatopoulou X, Miliadou A, Kalogera E, Koukourakis G, Sotiropoulou A, Gounaris A. Monitoring of subclinical pulmonary inflammation during adjuvant breast cancer treatment. 2nd ESTRO Forum, 19-23 April 2013, Geneva, Switzerland.
 • Grigoropoulos P, Danielis M, Papapanagiotou I, Kalles V, Tsikkinis C, Ammari S, Gounaris A, Nisiotis A. Breast cancer in elderly patients: Our experience. 13th International St.Gallen Breast Cancer Conference (SG-BCC 2013), 13-16 March 2013, St.Gallen, Switzerland.
 • Kalles V, Kalogera E, Provatopoulou X, Papapanagiotou IK, Georgiou GP, Gounaris A, Zografos GC. Plasma expression of endothelin in patients with ductal carcinoma of the breast. 13th International St.Gallen Breast Cancer Conference (SG-BCC 2013), 13-16 March 2013, St.Gallen, Switzerland.
 • Gounaris A, Provatopoulou X, Kalogera E, Piperi M, Grigoropoulos P, Athanasiou E, Zografos GC. Identifying a sensitivity prediction profile for patients under adjuvant treatment for breast cancer.  13th International St. Gallen Breast Cancer Conference (SG-BCC 2013), 13-16 March 2013, St.Gallen, Switzerland.
 • Georgiou GP, Provatopoulou X, Kalogera E, Matiatou MA, Kalles V, Papapanagiotou I, Zografos GC, Gounaris A. Increased serum levels of hepatocyte growth factor in response to surgical management of breast cancer patients. 13th International St.Gallen Breast Cancer Conference (SG-BCC 2013), 13-16 March 2013, St.Gallen, Switzerland.
 • Papapanagiotou I, Kalles V, Al-Harethee W, Georgiou G, Matiatou M, Provatopoulou X, Zagouri F, Grigoropoulos P, Liakou P, Zografos GC. Pain in stereotactic breast biopsy for non-palpable mammographic lesions: Comparison of two biopsy methods. 8th European Breast Cancer Conference 2012 (EBCC 2012), 21-24 March 2012, Vienna, Austria.
 • Gounaris A, Kalles V, Kalogera E, Provatopoulou X, Kastania A, Liakou P, Nonni A, Zografos GC. Role of Big endothelin-1 in the early diagnosis of lobular neoplasia of the breast. 8th European Breast Cancer Conference 2012 (EBCC 2012), 21-24 March 2012, Vienna, Austria.
 • Provatopoulou X, Kalogera E, Zagouri F, Georgiou G, Lymperi M, Zografos GC, Gounaris A. Evaluation of HSP90 serum expression in human invasive and preinvasive breast cancer. 23rd International Congress on Anti-Cancer Treatment (ICACT), 31 January - 2 February 2012, Paris, France.
 • Piperi M, Kalogera E, Provatopoulou X, Zografos GC, Athanasiou E, Gounaris A. Evaluation of sICAM-1 as a marker of lung injury in breast cancer patients under radiation treatment. ESTRO International Oncology Forum, 8-12 May 2011, London, UK.
 • Kalles V, Provatopoulou X, Kalogera E, Nonni A, Gounaris A, Zografos GC. Serum expression of endothelin-1 (ET-1) in women with mammographic abnormalities. 22nd International Congress on Anti-Cancer Treatment (ICACT), 1-4 February 2011, Paris, France.
 • Athanasiou E, Provatopoulou X, Kalogera E, Piperi M, Zografos GC, Gounaris A. Serum YKL-40 expression during breast cancer radiation therapy. European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO) 29, 12-16 September 2010, Barcelona, Spain.
 • Zografos G, Georgiadou D, Kalogera E, Provatopoulou X, Tsaprouni I, Gounaris A. Assessing Serum Inflammatory Profiles in Patients with Benign and Malignant Thyroid Disease. 21st International Congress on Anti-Cancer Treatment (ICACT), 1-5 February 1-5 2010, Paris, France.
 • Gounaris A, Provatopoulou X, Piperi M, Kalogera E, Athanasiou E. Surfactant protein D as a serological marker of lung inflammation in breast cancer patients under radiation treatment. ECCO 15 and 34th ESMO Multidisciplinary Congress, 20-24 September 2009, Berlin, Germany.
  *Η εργασία τιμήθηκε με το SOMPS Award του Διεθνούς Συνεδρίου, που απονέμεται ως αναγνώριση ποιότητας της μελέτης.
 • Gounaris A, Provatopoulou X, Kalogera E, Zagouri F, Flessas I, Nonni A, Ampatzoglou E, Zografos GC. Circulating Levels of Adipokines in Breast Disease: Are Overweight Women in Higher Risk? 20th International Congress on Anti-Cancer Treatment (ICACT), 3-6 February 2009, Paris, France.
 • Zografos GC, Provatopoulou X, Kalogera E, Zagouri F, Nonni A, Bramis J, Gounaris A. Comparative analysis of soluble matrix metalloproteinases and their inhibitors at preoperative diagnosis of breast cancer disease. 19th International Congress on Anti-Cancer Treatment (ICACT), 5-8 February 2008, Paris, France.
 • Zagouri F, Sergentanis TN, Kotsani M, Gounaris A, Domeyer P, Panopoulou E, Fotou M, Bramis J, Zografos GC. The pain (VAS) in different methods of breast biopsy. NESA Days 2007, 1-3 September 2007, Istanbul, Turkey.

 

Συμμετοχές σε Πανελλήνια Συνέδρια

 • Μπλέτσα Γ, Τσακογιάννης Δ. Προσυμπτωματικός έλεγχος του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας με μοριακή ανίχνευση HPV DNA στον Eλληνικό πληθυσμό.
  48ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 12-14 Μαΐου 2022, Αθήνα.
 • Τσακογιάννης Δ, Νικολακοπούλου Α, Μπλέτσα Γ. Η προγνωστική αξία της Αγγειοποιητίνης-2 σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. 48ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 12-14 Μαΐου 2022, Αθήνα.
 • Γ. Μπλέτσα. Ο ρόλος του Βιοπαθολόγου στη διαχείρηση του ογκολογικού ασθενή. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοχημείας, 5ο Συμπόσιο Εργαστηριακής Αιματολογίας & Αιμοδοσίας, 8-10 Απριλίου 2022, Αθήνα
 • Άννα Μαρία Κορακίτη, Αναστάσιος Κυριαζόγλου, Άλκηστις Παπαθεοδωρίδη, Κλεονίκη Αποστολίδου, Αφροδίτη Νόννη, Ελένη Ζωγράφου, Μαρία Καπαρέλου, Γαρυφαλιά Μπλέτσα, Δημήτριος Τσακογιάννης, Μελέτιος Αθανάσιος Δημόπουλος, Φλώρα Ζαγουρή. Ο ρόλος του σηματοδοτικού μονοπατιού Hippo στην παθογένεια του καρκίνου του μαστού στην κύηση (βραβείο 3ης καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης). 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού, 18-20 Νοεμβρίου, Royal Olympic Athens
 • Τσακογιάννης Δ, Καραθανάσης Π, Γαργαλιώνης Α, Ζαγούρη Φ, Ζωγράφου Ε, Μπλέτσα Γ. Προσδιορισμός των επιπέδων FABP4 RBP4, MMP-9/NGAL στον ορό γυναικών με καρκίνο του μαστού. 47ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 20-22 Μαΐου 2021, Αθήνα.
 • Τσακογιάννης Δ, Νικολακοπούλου Α, Μπουμπούλης Κ, Ράπτη Α, Τσαρούχα Α, Μπλέτσα Γ. Μελέτη του δείκτη απόπτωσης και νέκρωσης Μ65 στον καρκίνο του Πνεύμονα. 47ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 20-22 Μαΐου 2021, Αθήνα.
 • Καλογερά Ε, Μπαλαλής Δ, Αρκαδόπουλος Ν, Σπηλιοπούλου Χ, Βλαχοδημητρόπουλος Δ, Μπλέτσα Γ. Μελέτη της σχέσης παχυσαρκίας και αγγειογένεσης στον καρκίνο του μαστού, 46ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 19-20 Ιουνίου 2020, Αθήνα.
 • Καλογερά Ε, Νίξον Α, Προβατοπούλου Ξ, Μπλέτσα Γ. Αυξημένα επίπεδα έκφρασης της βισφατίνης σε ασθενείς με παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα, 46ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 19-20 Ιουνίου 2020, Αθήνα.
 • Καλογερά Ε, Μπλέτσα Γ, Αρκαδόπουλος Ν, Σπηλιοπούλου Χ, Βλαχοδημητρόπουλος Δ, Μπαλαλής Δ. Η επίδραση του δείκτη μάζας σώματος στον αγγειακό ενδοθηλιακό αυξητικό παράγοντα (VEGF) σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, 31 Οκτωβρίου - 03 Νοεμβρίου 2019, Αθήνα.
 • Καλογερά Ε, Νικολακοπούλου Α, Ράπτη Α, Τσαρούχα Α,Μπλέτσα Γ. Μελέτη της έκφρασης του αγγειογενετικού παράγοντα Ang-2 στον καρκίνο του πνεύμονα. 28oΠανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο, 12-15 Δεκεμβρίου 2019, Αθήνα.
 • Νίξον Α, Θανασά Α, Αγγέλη Χ, Κωστοπούλου Α, Μπούκλας Δ, Προβατοπούλου Ξ, Καλογερά Ε, Κουτσιαρά Α, Ζωγράφος Γ. Προγνωστική αξία της ταξινόμησης Bethesda σε σχέση με την τελική ιστολογική διάγνωση στον καρκίνο θυρεοειδούς. 44ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 9-12 Μαΐου 2018, Αθήνα.
 • Νίξον Α, Προβατοπούλου Ξ, Καλογερά Ε, Θανασά Α, Κωστοπούλου Α, Αγγέλη Χ, Ζωγράφος Γ. Έκφραση των μορίων του συστήματος του πλασμινογόνου του τύπου της ουροκινάσης στον διαφοροποιημένο καρκίνο του θυρεοειδούς. 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Χειρουργικό Φόρουμ 2018, 21-24 Νοεμβρίου 2018, Αθήνα.
 • Νίξον Α, Προβατοπούλου Ξ, Καλογερά Ε, Αγγέλη Χ, Μπλέτσα Γ, Γούναρη Α, Ζωγράφος Γ. Αυξημένα επίπεδα έκφρασης της αγγειοποιητίνης-1 μετά από ολική θυρεοειδεκτομή σε ασθενείς με διαφοροποιημένο καρκίνο του θυρεοειδούς. 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Χειρουργικό Φόρουμ 2018, 21-24 Νοεμβρίου 2018, Αθήνα.
 • Νίξον  ΑΜ, Προβατοπούλου Ξ, Καλογερά Ε, Θανασά Α, Ζωγράφος ΓΝ, Γούναρη Α. Χαμηλά επίπεδα έκφρασης του αγγειογενετικού παράγοντα Αγγειοποιητίνη-1 σε ασθενείς με καρκίνο και με καλοήθη νόσο του θυρεοειδούς αδένα. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, 1-3 Δεκεμβρίου 2017, Θεσσαλονίκη.
 • Προβατοπούλου Ξ. Ελεύθερο καρκινικό DNA: νέα προοπτική στην αντιμετώπιση του καρκίνου. Θερινή Ογκολογική Συνάντηση 2017, 9-10 Ιουνίου 2017, Ερέτρια, Εύβοια.
 • Καλογερά Ε. Ο αναβαθμισμένος ρόλος των βιοδεικτών στην εξατομικευμένη αντιμετώπιση του Μη Μικροκυτταρικού Καρκίνου του Πνεύμονα (Μ.Μ.Κ.Π.). 8ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Up to date, Καρκίνος Πνεύμονα “Νέες Θεραπείες – Νέες Προκλήσεις”, 13-14 Μαΐου 2017, Αθήνα.
 • Προβατοπούλου Ξ, Καλογερά Ε, Σούπος Ν, Γρηγορόπουλος Π, Αραβαντινός Γ, Γούναρη Α. Αυξημένη έκφραση της διαλυτής γKlotho στον τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού. 23ο Ελληνικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, 27-29 Απριλίου 2017, Αθήνα.
 • Γεωργίου Γ, Προβατοπούλου Ξ, Καλογερά Ε, Ματιάτου Μ, Παπαπαναγιώτου Ι, Καλλές Β, Μιχαλόπουλος Ν, Μενενάκος Ε, Ζωγράφος Γ, Γούναρη Α. Αύξηση του αυξητικού παράγοντα των ηπατοκυττάρων ως απάντηση στη χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών με καρκίνο μαστού. 13ο ΕλλαδοKυπριακό Χειρουργικό Συνέδριο, Χειρουργική Εταιρεία Κύπρου και Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, 23-25 Νοεμβρίου 2017, Λεμεσός, Κύπρος.
 • Γεωργίου Γ, Προβατοπούλου Ξ, Καλογερά Ε, Ματιάτου Μ, Παπαπαναγιώτου Ι, Καλλές Β, Μιχαλόπουλος Ν, Μενενάκος Ε, Ζωγράφος Γ, Γούναρη Α. Αύξηση των επιπέδων του αυξητικού παράγοντα των ηπατοκυττάρων (HGF) κατά τη χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών με καρκίνο μαστού. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, 9-12 Νοεμβρίου 2016, Θεσσαλονίκη.
 • Γεωργίου Γ, Προβατοπούλου Ξ, Καλογερά Ε, Ματιάτου Μ, Μέμος Ν, Σαμολή Ε, Μιχαλόπουλος Ν, Λιάκου Π, Ζωγράφος Γ, Γούναρη Α. Έλεγχος των επιπέδων της λεπτίνης σε ασθενείς με καρκίνο μαστού και καλοήθη μαστοπάθεια. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, 9-12 Νοεμβρίου 2016, Θεσσαλονίκη.
 • Γεωργιάδου Δ, Σεργεντάνης Θ, Προβατοπούλου Ξ, Σακελλαρίου Σ, Καλογερά Ε, Ψαλτοπούλου Θ, Λάζαρης Α, Ζωγράφος Γ, Γούναρη Α. Διερεύνηση της ανοσοϊστοχημικής έκφρασης μορίων-δεικτών από τρία διαφορετικά μονοπάτια καρκινογένεσης στα ενδοπορικά θηλώδη βλεννώδη νεοπλάσματα του παγκρέατος. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, 9-12 Νοεμβρίου 2016, Θεσσαλονίκη.
 • Γεωργιάδου Δ, Σεργεντάνης Θ, Σακελλαρίου Σ, Προβατοπούλου Ξ, Βλαχοδημητρόπουλος Δ, Ψαλτοπούλου Θ, Λάζαρης Α, Γούναρη Α, Ζωγράφος Γ. Διερεύνηση της προγνωστικής αξίας της έκφρασης των στεροειδών ορμονών του φύλου στο παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, 9-12 Νοεμβρίου 2016, Θεσσαλονίκη.
 • Προβατοπούλου Ξ, Καλογερά Ε, Σούπος Ν, Γεωργίου Γ, Ζωγράφος ΓΚ, Γρηγορόπουλος Π, Αραβαντινός Γ, Γούναρη Α. Ιρισίνη: Νέος βιοδείκτης για την πρώιμη διάγνωση και ανίχνευση του καρκίνου του μαστού; 3ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας, 21-23 Απριλίου 2016, Ιωάννινα.
 • Καλογερά Ε, Προβατοπούλου Ξ, Πίστος Κ, Γεωργιάδου Δ, Αθανασέλης Σ, Σπηλιοπούλου Χ,  Ζωγράφος ΓΚ, Αραβαντινός Γ, Γούναρη Α. Γλυκουρονίδια των ανδρογόνων: Έχουν ρόλο στη μελέτη του καρκίνου του μαστού; 3ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας, 21-23 Απριλίου 2016, Ιωάννινα.
 • Καλλές Β, Μπούτσικος Γ, Παπαπαναγιώτου Ι, Καλογερά Έ, Ίβρος Ν, Πεχλιβανίδης Γ. Προεγχειρητικός λόγος ουδετερόφιλων προς λεμφοκύτταρα σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού: συσχέτιση με κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, 17-20 Δεκεμβρίου 2015, Θεσσαλονίκη.
 • Γεωργιάδου Δ, Σεργεντάνης Θ, Σακελλαρίου Σ, Προβατοπούλου Ξ, Βλαχοδημητρόπουλος Δ, Ψαλτοπούλου Θ, Λάζαρης Α, Γούναρη Α, Ζωγράφος Γ. Διερεύνηση της προγνωστικής αξίας της έκφρασης των στεροειδών ορμονών του φύλου στο παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, 9-12 Νοεμβρίου 2016, Θεσσαλονίκη.
 • Καλογερά Ε, Προβατοπούλου Ξ, Πίστος Κ, Καλλές Β, Χριστοφή Κ, Στεφανίδου Μ, Σπηλιοπούλου Χ, Αθανασέλης Σ, Ζωγράφος Γ, Γούναρη Α. Αξιολόγηση της Θειικής Δεϋνδροεπιανδροστερόνης (DHEAS) ως βιοδείκτη διαφορικής διάγνωσης σε ασθενείς με καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις του μαστού. 21ο Ελληνικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, 23-25 Απριλίου 2015, Αθήνα.
 • Προβατοπούλου Ξ. Παθήσεις του θυρεοειδούς και φλεγμονή. Πολυθεματική Επιστημονική Εκδήλωση, Επιστημονική Εταιρεία Καλαβρυτινών Ιατρών «Ο ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ», 28-30 Νοεμβρίου 2014, Καλάβρυτα.
 • Προβατοπούλου Ξ. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ειδικευομένων, Μάθημα: Γενετική του Καρκίνου – Οικογενή Σύνδρομα. Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών & Χειρουργικό Τμήμα,  ΓΝΑ Ιπποκράτειο, 29 Μαΐου 2014, Αθήνα.
 • Προβατοπούλου Ξ. Μοριακή και μεταφραστική βιολογία των όγκων του μαστού. 9η Ετήσια Ημερίδα «Καρκίνος Μαστού – Νεώτερες Εξελίξεις». Α′ Χειρουργική Κλινική, ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι», 29 Μαρτίου 2014, Αθήνα.
 • Καλογερά Ε, Μηλιάδου Α, Προβατοπούλου Ξ, Κουκουράκης Γ, Σωτηροπούλου Α, Γούναρη Α. Επίδραση της επικουρικής ακτινοθεραπείας στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο μαστού. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας & 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, 25-27 Απριλίου 2013, Αθήνα.
 • Προβατοπούλου Ξ, Καλογερά Ε, Μηλιάδου Α, Κουκουράκης Γ, Σωτηροπούλου Α, Ζωγράφος Γ, Γούναρη Α. H 8-υδροξυ-2′-δεοξυγουανοσίνη ως δείκτης οξειδωτικής βλάβης στον καρκίνο του μαστού. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας & 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, 25-27 Απριλίου 2013, Αθήνα.
 • Γούναρη A. Βιοϊατρική προσέγγιση στη διερεύνηση του καρκίνου. 4η Επιστημονική Διημερίδα «Αμφιλεγόμενα σημεία στον καρκίνο του μαστού», 30 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2012, Αθήνα.
 • Καλλές Β, Προβατοπούλου Ξ, Παπαπαναγιώτου Ι, Καλογερά Ε, Ματιάτου Μ,  Ζωγράφος Γ, Γούναρη Α. Έκφραση της Προενδοθηλίνης-1 σε ασθενείς με προδιηθητικές και διηθητικές μη ψηλαφητές μαστογραφικές αλλοιώσεις. 1ο Συνέδριο Ελληνικής και Διεθνής Εταιρείας Μοριακής και Γονιδιακής Ιατρικής και Έρευνας « Από τη βασική έρευνα στην κλινική πράξη για τους καρκίνους: πνεύμονα, μαστού, γαστρεντερικού και μελανώματος», 12-14 Οκτωβρίου 2012, Βόλος.
 • Πιπέρη Μ, Καλογερά Ε, Προβατοπούλου Ξ, Ζωγράφος Γ, Αθανασίου Ε, Γούναρη Α. Συμπληρωματικές θεραπείες στην ακτινοθεραπεία του καρκίνου του μαστού: Αξιοποιείται η CRP στον έλεγχο της φλεγμονής; 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας & 27η Εκπαιδευτική Συνάντηση Ειδικευομένων Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, 24-27 Μαΐου 2012, Κυλλήνη.
 • Πιπέρη Μ, Προβατοπούλου Ξ, Καλογερά Ε, Ζωγράφος Γ, Μηλιάδου Α, Σωτηροπούλου Α, Αθανασίου Ε, Γούναρη Α. Έλεγχος του sICAM-1 ως δείκτη πνευμονικής βλάβης σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού υπό ακτινοθεραπεία. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, 28 Απριλίου - 1 Μαΐου 2011, Χανιά.
  *Η εργασία τιμήθηκε με τον Έπαινο Καλύτερης Προφορικής Ανακοίνωσης του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και της 24ης Εκπαιδευτικής Συνάντησης Ειδικευομένων Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.
 • Προβατοπούλου Ξ, Γεωργιάδου Δ, Καλογερά Ε, Σεργεντάνης Θ, Τσίπρας Η, Γούναρη Α, Ζωγράφος Γ. Έκφραση των αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών IL-4, IL-10 και IL-13 σε καλοήθη και κακοήθη νοσήματα του θυρεοειδούς. 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής – Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2010, 24-27 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα.
 • Καλλές Β, Καλογερά Ε, Προβατοπούλου Ξ, Χρυσικός Δ, Παπαπαναγιώτου Ι, Γρηγορόπουλος Π, Νόννη Α, Γούναρη Α, Ζωγράφος Γ. Έκφραση της προενδοθηλίνης-1 σε ασθενείς με μη ψηλαφητές μαστογραφικές αλλοιώσεις. 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής – Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2010, 24-27 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα.
  *Η εργασία τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερης Αναρτημένης Ανακοίνωσης στο 27ο Πανελλήνιου Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2010.
 • Καλλές Β, Προβατοπούλου Ξ, Καλογερά Ε, Νόννη Α, Γούναρη Α, Ζωγράφος Γ. Έκφραση της ενδοθηλίνης-1 σε ασθενείς με μη ψηλαφητές μαστογραφικές αλλοιώσεις. 23ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 4-7 Νοεμβρίου 2010, Θεσσαλονίκη.
 • Προβατοπούλου Ξ, Πιπέρη Μ, Καλογερά Ε, Ζωγράφος Γ, Αθανασίου Ε, Γούναρη Α. YKL-40 σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού υπό ακτινοθεραπεία: βιοδείκτης νόσου ή φλεγμονής; 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, 27-30 Μαΐου 2010, Πύλος.
 • Προβατοπούλου Ξ, Αθανασίου Ε, Πιπέρη Μ, Καλογερά Ε, Μπερούκας Κ, Γούναρη Α. Μεταβολές καρκινικών δεικτών (CEA, CA 15-3, HER-2/neu), και C Αντιδρώσας Πρωτεΐνης (CRP) κατά την μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία καρκίνου του μαστού. 9O Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας 19-22 Ιουνίου 2008, Αλεξανδρούπολη.
 • Ζαγουρή Φ, Σεργεντάνης Θ, Γιαννακοπούλου Γ, Κουλοχέρη Δ, Νόννη Α, Πανοπούλου Ε, Φλέσσας Ι, Πάνου Μ, Γούναρη Α, Καββαδίας Σ, Ζωγράφος Γ. Υποεκτίμηση της λοβιακής νεοπλασίας του μαστού σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε υποβοηθούμενη υπό αναρρόφηση βιοψία. 34O Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 20-24 Μαΐου 2008, Αθήνα.
 • Ζωγράφος Γ, Καλογερά Ε, Προβατοπούλου Ξ, Ζαγουρή Φ, Γούναρη Α. Συγκριτική ανάλυση μεταλλοπρωτεϊνασών  και των αναστολέων τους κατά την προεγχειρητική διάγνωση του καρκίνου του μαστού. 34O Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 20-24 Μαΐου 2008, Αθήνα.
 • Ζωγράφος Γ, Aμπατζόγλου Ε, Ζαγουρή Φ, Σεργεντάνης Θ, Προβατοπούλου Ξ, Καλογερά Ε, Νόννη Α, Φιλιππάκης Γ, Mπράμης Ι, Γούναρη Α. Εκτίμηση της έκφρασης MMP2/TIMP2 στο περιφερικό αίμα ασθενών με προκαρκινικές αλλοιώσεις του μαστού. 14O Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας 8-10 Μαΐου 2008, Αθήνα.

Επιστημονική επιτροπή συνεδρίων

 • 9ο Συνέδριο της Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακά Στοχευμένων & Εξατομικευμένων θεραπειών, 03-04 Ιουλίου 2020, Αθήνα. Επιστημονική Επιτροπή- Μπλέτσα Γ.
 • Νεότερες Εξελίξεις στον Καρκίνο του Μαστού, 21-22 Φεβρουαρίου 2020, Αθήνα Προσυμπτωματικός έλεγχος-κληρονομικότητα του καρκίνου του μαστού. Προεδρείο -Μπλέτσα Γ.
 • Επιστημονική Διημερίδα ‹‹Διλήμματα και θέματα αιχμής στην ογκολογία››, Ελληνική Εταιρεία Δεικτών Καρκίνου και Στοχευμένης Θεραπείας, 28-29 Σεπτεμβρίου 2018, Αθήνα. Προεδρείο: Προβατοπούλου Ξ.
 • Επιστημονική Διημερίδα «Διλήμματα & Θέματα Αιχμής στην Ογκολογία», Ελληνική Εταιρεία Δεικτών Καρκίνου και Στοχευμένης Θεραπείας, 29-30 Σεπτεμβρίου 2017, Αθήνα. Προεδρείο: Προβατοπούλου Ξ.
 • Θερινή Ογκολογική Συνάντηση 2016, Β′ Παθολογική-Ογκολογική Κλινική Νοσοκομείου «Άγιοι Ανάργυροι» και Ιατρικός Σύλλογος Ευβοίας, 10-11 Ιουνίου 2015, Ερέτρια, Εύβοια. Οργανωτική Επιτροπή: Γούναρη Α.
 • Θερινή Ογκολογική Συνάντηση 2015, Β′ Παθολογική-Ογκολογική Κλινική Νοσοκομείου «Άγιοι Ανάργυροι» και Ιατρικός Σύλλογος Ευβοίας, 12-13 Ιουνίου 2015, Ερέτρια, Εύβοια. Επιστημονική Επιτροπή: Γούναρη Α.
 • Θερινή Ογκολογική Συνάντηση 2014, Β′ Παθολογική-Ογκολογική Κλινική Νοσοκομείου «Άγιοι Ανάργυροι» και Ιατρικός Σύλλογος Ευβοίας, 13-14 Ιουνίου 2014, Ερέτρια, Εύβοια. Επιστημονική Επιτροπή: Γούναρη Α.
 • 9η Ετήσια Ημερίδα «Καρκίνος Μαστού – Νεώτερες Εξελίξεις». Α′ Χειρουργική Κλινική, ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι», 29 Μαρτίου 2014, Αθήνα. Στρογγυλή τράπεζα. Προεδρείο: Γούναρη Α.
 • Εθνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες (Guidelines) στη Χειρουργική Ογκολογία του Μαστού, Αθήνα, Αίγλη Ζαππείου, 25-26 Μαΐου 2012. Στρογγυλή τράπεζα με θέμα “Γενετική Συμβουλευτική”. Σχολιαστής: Γούναρη Α.

 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

 

 • SOMPS Award, 20th International Congress on Anti-Cancer Treatment (ICACT), 3-6 February 2009, Paris, France.
 • Βραβείο Καλύτερης Αναρτημένης Ανακοίνωσης, 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής – Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2010, 24-27 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα.
 • Έπαινος Καλύτερης Προφορικής Ανακοίνωσης, 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, 28 Απριλίου - 1 Μαΐου 2011, Χανιά. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Βαλτετσίου 11, 10680 Αθήνα

Τηλ.: 2103643723, 2103641856

Εmail: rdc@antikarkiniko.gr