X
GO
  • Ιστορία
  • Διοίκηση
  • Έργο

Ιστορία

Το «Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο», επιθυμώντας την μεγιστοποίηση των δραστηριοτήτων του σε σχέση με την νόσο του καρκίνου, και προσδίδοντας εξαιρετική σημασία στο σύγχρονο δόγμα της προλήψεως και την σοβαρότητα αυτού ως ιδιαιτέρως σοβαρής παραμέτρου επιτυχίας στην αντιμετώπιση της νόσου, ιδιαίτερα του καρκίνου του μαστού και του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, αποφάσισε μαζί με την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να προβεί στην ίδρυση του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ» κατά το έτος 2000. Σκοπός του Ιδρύματος αυτού είναι η αντιμετώπιση και καταπολέμηση των κακοήθων όγκων και εν γένει η προαγωγή της ογκολογίας. Ο σκοπός δε αυτός επιδιώκεται με όσα ορίζονται σε οικείο άρθρο του καταστατικού του, και συγκεκριμένα με την: «Σχεδίαση, διοργάνωση και πραγμάτωση προγραμμάτων πληθυσμιακού ελέγχου σε πανελλήνια κλίμακα, για την δευτερογενή πρόληψη των κακοήθων όγκων σε σταθερές και αυτοκινούμενες μονάδες, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με συγγενείς φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής» και «.... σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ημεδαπά ή αλλοδαπά για την προαγωγή της ογκολογίας σε ερευνητικό, διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο ....».

Διοίκηση

Το εν λόγω Ίδρυμα διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου, κατά τις διατάξεις του καταστατικού του, αναδεικνύονται από το Δ.Σ. του «Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου».

Έργο

Στόχος των εκτελούμενων προγραμμάτων του Ιδρύματος ήταν από της ενάρξεως εκτελέσεώς τους έως και σήμερα, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και του τραχήλου της μήτρας με αποτέλεσμα την μείωση της θνησιμότητας. Επιδιωκτέος στόχος του «Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας» είναι τα προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και του τραχήλου της μήτρας να επεκταθούν σε όλους τους νομούς της Ελλάδας και να γίνουν πλέον εθνικά προγράμματα πρόληψης, ούτως ώστε η συλλογή και επεξεργασία των πολυτίμων στοιχείων και αποτελεσμάτων από την κεντρική βάση δεδομένων, να βοηθήσουν άμεσα στην αντιμετώπιση και καταπολέμηση των κακοήθων όγκων. Επίσης, το Ίδρυμα σκοπεύει να επεκτείνει τα προγράμματα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης και σε άλλες μορφές καρκίνου, όπως αυτές του δέρματος, του παχέος εντέρου και του προστάτη.

Από την αρχή της λειτουργίας του «Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας» πραγματοποιούνται προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και του τραχήλου της μήτρας. Τα προγράμματα αυτά ξεκίνησαν αρχικώς όπως τα οραματίστηκε και τα ξεκίνησε ο αείμνηστος Καθηγητής Ιωάννης Γκαράς στην Ελλάδα από την «Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία» το έτος 1989 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρώπη κατά του Καρκίνου» και συνεχίστηκαν με την αμέριστη σύμπραξη του «Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου» και διευρύνθηκαν με την πραγματοποίηση ενός παράλληλου προγράμματος με την ονομασία «Η Ελλάδα κατά του Καρκίνου». Στην Ελλάδα στο πλαίσιο του εν λόγω Ευρωπαϊκού Προγράμματος εντάχθηκαν οι Νομοί Ηλείας και Μεσσηνίας.

Για την επιτυχή υλοποίηση των προγραμμάτων αναπτύχθηκαν δύο Ευρωπαϊκά Δίκτυα, το ένα για τον καρκίνο του μαστού (European Network for Breast Cancer Screening) και το άλλο για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας (European Network for Cervical Cancer Screening)

Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τον Πληθυσμιακό Έλεγχο του καρκίνου του μαστού (screening) γίνονταν ετήσιες συναντήσεις σε διάφορες πόλεις των χωρών που συμμετέχουν στο Δίκτυο. Την Ελλάδα εκπροσωπούσαν ο αείμνηστος Καθηγητής Ιωάννης Γκαράς, και οι ιατροί κ.κ. Χαρίλαος Πατέρας και Εμμανουήλ Αμπατζόγλου. Στις συναντήσεις αυτές αντιμετωπίστηκαν σειρά προβλημάτων για την σωστή υλοποίηση των προγραμμάτων ελέγχου του μαστού, την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, την μεγιστοποίηση αυτής, την ακολουθητέα μεθοδολογία και την σύγκριση και αξιοποίηση των εξαγομένων αποτελεσμάτων.

Έως σήμερα, στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών έχουν πραγματοποιηθεί εξετάσεις και επανέλεγχοι ΔΩΡΕΑΝ, με μαστογραφία και τεστ ΠΑΠ, σε περισσότερες από 300.000,00 γυναίκες σε πολλούς Νομούς και Δήμους στην Ελλάδα καθώς και σε εργαζόμενες του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας και στα μέλη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού κ.ά..

Επίσης, από το «Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής» το οποίο δημιουργήθηκε από την συνεργασία του «Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών» και της «Αποστολής» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών κατόπιν συνεργασίας τους με το «Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας» εξετάζονται στην σταθερή μονάδα όσες γυναίκες επιθυμούν. Το «Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας» τιμήθηκε για την προσφορά του αυτή με εύφημο μνεία στις 22 Φεβρουαρίου 2016, από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και τον Δ/ντή της Αποστολής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

 

Χορηγίες από «Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο»

Οι εξετάσεις όλες που γίνονται στο πλαίσιο των προγράμματων πληθυσμιακού ελέγχου και ο επανέλεγχος όσων γυναικών χρήζουν περαιτέρω παρακολούθησης, προσφέρονται στις γυναίκες ΔΩΡΕΑΝ. Την πλήρη κάλυψη των δαπανών έχει αναλάβει με χορηγία του το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ».

Για την εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών και την αγορά μηχανημάτων για την «Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία» αρχικά, έως το έτος 1999, είχε διατεθεί συνολικό ποσό 1.302.150 ευρώ. Από δε το έτος 2000, που συστήθηκε πλέον το «Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας» έχει διατεθεί συνολικό ποσό 10.368.200,00 ευρώ. (δείτε αναλυτική ενημέρωση ανά έτος παρακάτω)

Για το «Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας» και τα προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου που πραγματοποιούνται πανελλαδικά, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να έχουν αναλυτικές πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος (www.ellio.gr) είτε προσερχόμενοι στα γραφεία του Ιδρύματος στη σταθερή του μονάδα επί της οδού Βαλτετσίου αριθ. 11 στην Αθήνα.

650.000,00 ευρώ
640.661,05 ευρώ

- 628.727,87 ευρώ

- 11.933,18 ευρώ για μισθώματα leasing προμήθειας ψηφιακού μαστογράφου για σταθερή μονάδα.

718.493,78 ευρώ

- 617.627,06 ευρώ.

- 47.484,72 ευρώ για μισθώματα leasing προμηθείας ψηφιακού μαστογράφου για σταθερή μονάδα.

- 13.516,00 ευρώ για αγορά Λογισμικού Αποθήκευσης και Διαχείρισης Ιατρικών Εικόνων (PACS) Paxera View Pro 200 (PD200) της Αμερικανικής PAXERAHEALTH, και συνοδού εξοπλισμού (server) και συστήματος εκτύπωσης CDs ιατρικών εξετάσεων.

- 39.866,00 ευρώ για αγορά ενός μηχανήματος Αυτόματης Επίστρωσης Κυττάρων Thin Prep Genesis.

670.700,83 ευρώ

- 622.987,12 ευρώ

- 47.713,71 ευρώ για μισθώματα leasing προμηθείας ψηφιακού μαστογράφου για σταθερή μονάδα.

762.902,80 ευρώ

- 600.000,00 ευρώ

- 68.944,00 ευρώ για αγορά ψηφιοποιητών για κινητές μονάδες.

- 93.958,80 ευρώ για μισθώματα leasing προμηθείας ψηφιακού μαστογράφου για σταθερή μονάδα.